Ninpo Goshinjutsu - Falkenberg / Instruktörer

Huvudinstruktör

Shihan Henke ”Noguchi” Schough

Självförsvarsinstruktör med 25 års erfarenhet av självförsvarsträning och budo.

Har tränat budo/kampsport sen 1993 och instruerat självförsvar sen 1996.

Med över 14 års bakgrund som ordningsvakt, samt arbetat som väktare, delgivningsman, vårdare inom Kriminalvården och på träningsboende för ungdomar, har Henrik stor erfarenhet av olika sorters konflikthantering, stressade situationer, hot och våld.

Henrik har flera utbildningar inom instruktörskunskap (bl.a. A-instruktör), gruppinstruktör, pedagogik, idrottsskador, första hjälpen, hjärtstartare, brandskydd mm.
Han är också utbildad i konflikthantering (VAKSAM) av Bo Munthe.

Henrik innehar bl.a.:

  • Svart bälte (6 dan) i Ninpo Goshinjutsu On Ko Chi Shin Ryu
  • Svart bälte (9 dan) i Ninpo Goshinjutsu Mu Te Jinen Ryu
  • Svart bälte (2 dan) i Mu Te Ryu Tanbo Jutsu (batongteknik)
  • Svart bälte (2 dan) i Mu Te Ryu Ju Jutsu
  • Svart bälte (1 dan) i Ju-jutsu Kai

samt är utnämnd Yoriki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).

Henrik har även tidigare tränat och instruerat thaiboxning i över 10 år.

Instruktör

Senpai Magnus Olofsson

Självförsvarsinstruktör med mer än 10 års erfarenhet av självförsvarsträning och budo.

Har tränat självförsvar sen 2006 och instruerat sen 2010.

Magnus har utbildning inom instruktörskunskap och gruppinstruktör genom Svenska Budo- & Kampsportsförbundet, samt har tidigare arbetat som entrévärd.

Magnus innehar:

  • Svart bälte (2 dan) i Ninpo Goshinjutsu On Ko Chi Shin Ryu

och är utnämnd Okappiki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).

Hjälpinstruktörer

Amanda Martikainen

Mattias Emanuelsson

Har tränat självförsvar sen 2014 och instruerat sen 2016.

 

Amanda innehar:

  • 2 kyu, blått bälte, i Ninpo Goshinjutsu On Ko Chi Shin Ryu

 

Har tränat självförsvar sen 2014 och instruerat sen 2016.

Mattias är sedan flera år tillbaka konflikthanteringsinstruktör inom Svenska Kriminalvården.

 

Mattias innehar:

  • 2 kyu, blått bälte, i Ninpo Goshinjutsu On Ko Chi Shin Ryu

samt är utnämnd Okappiki i Taiho Jutsu (traditionell Japansk polisiär arresteringsteknik).