Information Ninpo Goshinjutsu

Klicka på nedanstående ruta för att få mer information…

Ninpo

Termen ’Ninpo’ är sammansatt av två delar.
Den första ’Nin’ betyder ordagrant tålamod, uthållighet och stealth.
Den andra ’Po’ är filosofiskt mer komplicerat och svårare att förstå och har en stark buddistisk klang.

 

ninpo

 

Genom att kombinera de bägge tecknen ger det termen ’Ninpo’ som skulle kunna uppfattas som den ultimata och eviga verklighet, uthållighet och stealth.
Man bör dock inte strikt definiera eller tolka Ninpo på ett sätt, snarare förstå djupet av dess olika betydelser.

Goshinjutsu

Goshinjutsu betyder ordagrant tekniker för att skydda kroppen.

Man kan skydda kroppen och sinnet på olika sätt t.ex. genom vaksamhet, rätt attityd,
verbal teknik och som sista utväg fysiskt försvar.

Konsten att undvika och hantera en konflikt innan den leder till konfrontation är något
som betonas i Ninpo Goshinjutsu och finns också med som graderingskrav på vissa nivåer.

On Ko Chi Shin Ryu

2011 tilldelades Joakim Boström Menkyo Kaiden för Ninpo Goshinjutsu av Soke Bo F Munthe.
Soke Munthe ville dock behålla namnet Mu Te Jinen Ryu som sin skola, så 2015 bildade Joakim en ny skola: Ninpo Goshinjutsu On Ko Chi Shin Ryu.

Vi tolkar och tränar inte efter någon specifik traditionell skola, utan som namnet antyder så hämtas kunskap från flera olika skolor för att berika ett modernt självskyddssystem – ”Modern knowledge from ancient wisdom”.

Tre mästare har enligt Joakim inspirerat och starkt bidragit till att On Ko Chi Shin Ryu och dess inriktning vuxit fram.

 • Soke Bo F Munthe
 • Soke Masaaki Hatsumi
 • Soke David Cook
Intag, Tider & Avgifter

Se respektive klubb/ort:
Uppsala
Stockholm
Varberg
Falkenberg

Träningskläder

Vi tränar i helsvart gi (alt. svart Hakama) och tabi (alt. Jika-Tabi. Svarta eller mörkblåa).
Har man inga tabi (traditionella japanska fotbeklädnader) så tränar man barfota.

Stilmärket skall sitta på jackans vänstra bröst (köps av din instruktör).

Om du inte har en gi (traditionell träningsdräkt), så rekommenderar vi ett par träningsbyxor och en t-shirt. Ta gärna med en långärmad tröja också, som är lätt att ta av vid behov. Vid en del övningar är det bra med långa ärmar. Tänk på att ta med oömma kläder.

Vattenflaska

Är att rekommendera starkt. Det är viktigt att dricka mycket när man tränar. Både före, under och efter ett träningspass. Glöm inte att skriva namn den.

Elever från andra stilar

Yudansha (svartbälten) från andra stilar har rätt att bära sitt svarta bälte under Ninpo Goshinjutsuträning.
Dock bör påpekas att någon konvertering av deras Dangrad inte kan ske till Ninpo Goshinjutsu On Ko Chi Shin Ryu. De skall gradera som andra och följa systemet.

Kyugraderade från annan stil är inte tillåtna att bära detta bälte, de skall alltid börja från nybörjargraden och bära vitt bälte.

Budoetikett

Budoetikett har sitt ursprung i det japanska feodalsamhället, där samurajer och krigare under fredstiden tränade olika stridskonster. För att ingen i onödan skulle komma till skada, upprättades olika regler som säkerhetsåtgärder.
Etiketten kommer även från den klassindelning som härskade under den tiden. Man bugade för kejsaren, shogunen och sin länsherre, för att visa sin respekt.
Vår bugning fungerar också som en säkerhetsåtgärd, eftersom inget angrepp får ske innan båda har bugat mot varandra.
Att buga innan man går upp på mattan är också en säkerhetsåtgärd. Man kan, om kliver upp på mattan utan att stanna, komma i vägen för två som tränar och därigenom skada både sig själv eller någon annan.

 

Respekt:

 • Skall man visa varandra, dojo, samt instruktörer

Bugning:

 • Skall utföras när man kommer in i dojon eller lämnar densamma.
 • Skall utföras när man går upp på eller lämnar mattan.
 • Skall utföras mot din partner innan och efter träningsmoment.
 • Skall utföras när du skall tala med instruktör eller blir tilltalad.
 • Vill du tala med instruktören skall du gå framtill honom eller henne,
  vänta till du får ögonkontakt, buga och säga ditt ärende.
 • Skall du lämna mattan under träningspasset så säg till instruktören
  först (se ovan), detsamma gäller när du kommer tillbaka.
Hälsningsceremoni

Instruktören kommenderar följande:

KiritzuStå korrekt (hälarna ihop)
SeizaSitt korrekt (på knä)
MokusoMeditera (slut ögonen)
Mokuso YameAvsluta meditation (öppna ögonen)
ShomenFramåt
därefter säger högst graderad elev;
Soke/Shihan/Sensei/Senpai ni rei
”Buga för Soke/Shihan/Sensei/Senpai”
vid bugning säger varje elev i början av passet:
Onegai shimasu
(o-ne-gai shi-mas)
”Var snäll och visa mig vägen”
samt vid bugning efter träningen:
Doumo arigatou gozaimashita
(do-mo ari-ga-to go-zai-mas-ta)
”Tack så mycket för att du visat mig vägen”

h-lsa_sittande